ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านที่ได้รับตำแหน่ง

ข่าว สมัครงาน

การประกาศ ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์

โครงการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ (ภาคพิเศษ)

เปิดรับสมัคร MCE รุ่นที่ 23  ตั้งแต่ วันนี้ – 30 กันยายน 2567

ข่าว ประชาสัมพันธ์

การประกาศ ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์

ข้อมูลการ ติดต่อ

ภาควิชาสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

โทรศัพท์

0 2561 3468 , 09 9262 1008

โทรสาร

0 2561 3468

อีเมล์

coopecon@ku.th

ที่อยู่

ภาควิชาสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

ส่งข้อความหาเรา ที่นี่

แจ้งเรื่องร้องเรียน ติดต่อ ชี้แจง ถึงหัวหน้าภาควิชาสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์