หลักสูตร(ภาคพิเศษ)

เอกสารประกอบการเรียน

ข่าวบุคคลในภาควิชา
ขอแสดงความยินดีกับ รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท และคณะทีมวิจัย สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ คว้ารางวัลผลงานวิจัยเด่น สกว.ประจำปี 2558 PDF Print E-mail
Written by sasiwimon   
Tuesday, 09 February 2016 16:31

 

 

 

รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ผู้อำนวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และคณะทีมนักวิจัย คว้ารางวัลผลงานวิจัยเด่นสกว.ประจำปี 2558 จากผลงาน “การขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์และการค้าที่เป็นธรรม” ประเภทผลงานวิจัยด้านสาธารณะ โดยกำหนดวันรับโล่เกียรติยศ ในวันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 ระหว่างเวลา 8.30-13.00 น. ณ ห้องอินฟินิตี้ 1-2 โรงแรมพูลแมน คิงพาวเวอร์ กรุงเทพฯ

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

 


Last Updated on Tuesday, 19 September 2017 17:10
 
ขอแสดงความยินดี กับ รศ.ดร.วิจิตต์ศรี สงวนวงศ์ PDF Print E-mail
Written by sasiwimon   
Thursday, 12 November 2015 13:44

 

ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร. วิจิตต์ศรี สงวนวงศ์


อาจารย์ประจำภาควิชาสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


นักศึกษาหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 57 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

 

สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ได้รับรางวัลการเขียนเอกสารงานวิจัย


เรื่อง : แนวทางการสร้างความร่วมมือทางการตลาดข้าวไทย


จาก พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ    รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม


ประธานสภาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

Last Updated on Tuesday, 19 September 2017 14:59
 
ส่งกิ๊ก - ประภาศรี ไปเป็นข้าราชการ PDF Print E-mail
Written by nugool   
Wednesday, 15 July 2015 17:23

 

คุณประภาศรี (กิ๊ก) ฮะวังจู พนักงานเงินรายได้
ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ภาควิชาสหกรณ์
ได้ลาออกจากการเป็นพนักงานฯ ตั้งแต่วันที่
15 กรกฎาคม 2558 เพื่อไปรับการบรรจุแต่งตั้ง
เป็นข้าราชการ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง
การท่องเที่ยวและกีฬา ประจำสำนักงานฯ
จังหวัดสตูล  -- ขอให้มีความก้าวหน้าในหน้าที่
ราชการ

คลิกชมคลิปวีดิโอสั้น ๆ เพื่อความระลึกถึง

Last Updated on Wednesday, 15 July 2015 17:46
 
ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์จุุฑาทิพย์ ภัทราวาท PDF Print E-mail
Written by sasiwimon   
Tuesday, 14 October 2014 16:34


ขอแสดงความยินดีกับ


รองศาสตราจารย์จุุฑาทิพย์   ภัทราวาท


อาจารย์ประจำภาควิชาสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ และ


ผู้อำนวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


ซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นกรรมการในคณะกรรมการนโยบายสถาบันการเงิน  ธนาคารแห่งประเทศไทย

วาระดำรงตำแหน่ง 3 ปี มีผลตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2557


ที่มา : ข่าวจาก ASTV ผู้จัดการออนไลน์

Last Updated on Tuesday, 14 October 2014 16:43
 
ความทรงจำ แด่ รศ.สุวรรณา ธุวโชติ 2557 PDF Print E-mail
Written by sasiwimon   
Thursday, 21 August 2014 16:00

ภาพประกอบเพลง Wind Beneath My Wings

จัดทำขึ้นเพื่อเป็นความทรงจำ แด่ รศ.สุวรรณา ธุวโชติ

ในวาระแห่งการเกษียณอายุราชการ  กันยายน 2557
(คลิกบนภาพ ความยาว 10.19 นาที)
Last Updated on Friday, 22 August 2014 16:42
 
« StartPrev12NextEnd »

Page 1 of 2

KM-การจัดการความรู้

 

ภาควิชาสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ป.ณ.1071 ปทฝ.เกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ 10900

โทรศัพท์/โทรสาร  0-2940-6511 และ 0-2561-3468

ติดต่อภาควิชาสหกรณ์ coop_ku@ku.ac.th