หลักสูตร(ภาคพิเศษ)

เอกสารประกอบการเรียน

ข่าวบุคคลในภาควิชา
ส่งกิ๊ก - ประภาศรี ไปเป็นข้าราชการ PDF Print E-mail
Written by nugool   
Wednesday, 15 July 2015 17:23

 

คุณประภาศรี (กิ๊ก) ฮะวังจู พนักงานเงินรายได้
ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ภาควิชาสหกรณ์
ได้ลาออกจากการเป็นพนักงานฯ ตั้งแต่วันที่
15 กรกฎาคม 2558 เพื่อไปรับการบรรจุแต่งตั้ง
เป็นข้าราชการ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง
การท่องเที่ยวและกีฬา ประจำสำนักงานฯ
จังหวัดสตูล  -- ขอให้มีความก้าวหน้าในหน้าที่
ราชการ

คลิกชมคลิปวีดิโอสั้น ๆ เพื่อความระลึกถึง

Last Updated on Wednesday, 15 July 2015 17:46
 
ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์จุุฑาทิพย์ ภัทราวาท PDF Print E-mail
Written by sasiwimon   
Tuesday, 14 October 2014 16:34


ขอแสดงความยินดีกับ


รองศาสตราจารย์จุุฑาทิพย์   ภัทราวาท


อาจารย์ประจำภาควิชาสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ และ


ผู้อำนวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


ซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นกรรมการในคณะกรรมการนโยบายสถาบันการเงิน  ธนาคารแห่งประเทศไทย

วาระดำรงตำแหน่ง 3 ปี มีผลตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2557


ที่มา : ข่าวจาก ASTV ผู้จัดการออนไลน์

Last Updated on Tuesday, 14 October 2014 16:43
 
ความทรงจำ แด่ รศ.สุวรรณา ธุวโชติ 2557 PDF Print E-mail
Written by sasiwimon   
Thursday, 21 August 2014 16:00

ภาพประกอบเพลง Wind Beneath My Wings

จัดทำขึ้นเพื่อเป็นความทรงจำ แด่ รศ.สุวรรณา ธุวโชติ

ในวาระแห่งการเกษียณอายุราชการ  กันยายน 2557
(คลิกบนภาพ ความยาว 10.19 นาที)
Last Updated on Friday, 22 August 2014 16:42
 
ความทรงจำ แด่ รศ.อภิวันท์ กำลังเอก 2556 PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Tuesday, 03 September 2013 15:34

**

slide ประกอบเพลง"ความทรงจำ" ทำขึ้นเพื่อความทรงจำ ที่

อาจารย์ บุคลากร นิสิต และศิษย์เก่า ภาควิชาสหกรณ์ มอบให้

รองศาสตราจารย์อภิวันท์ กำลังเอก

ในวาระการเกษียณอายุราชการ กันยายน 2556

**

**

(คลิกบนภาพข้างบนเพื่อชมทั้งหมด เปิดลำโพง ความยาว 4:35 นาที)

**

 

Last Updated on Thursday, 14 August 2014 10:09
 


ผลงานคณาจารย์ภาควิชา

KM-การจัดการความรู้

 

ภาควิชาสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ป.ณ.1071 ปทฝ.เกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ 10900

โทรศัพท์/โทรสาร  0-2940-6511 และ 0-2561-3468

ติดต่อภาควิชาสหกรณ์ coop_ku@ku.ac.th