หลักสูตร(ภาคพิเศษ)

เอกสารประกอบการเรียน

อาเซียน

เอกสารเกี่ยวกับ ASEAN จากกรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ

ผู้สนใจสามารถสืบค้นเอกสารอื่น ๆ ได้อีก ที่ http://www.mfa.go.th/asean/อาเซียน ดี เอ็น เอ PDF Print E-mail
Friday, 18 October 2013 14:55

อาเซียน ดี เอ็น เอ

ที่มา : กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ

 
แนวทางการใช้ธงอาเซียน PDF Print E-mail
Friday, 18 October 2013 14:53

แนวทางการใช้ธงอาเซียน

ที่มา : กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ

 
แผนงานการจัดตั้งประชาคมอาเซียน PDF Print E-mail
Friday, 18 October 2013 14:50

แผนงานการจัดตั้งประชาคมอาเซียน

ที่มา : กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ

 
อาเซียนฉบับย่อ PDF Print E-mail
Friday, 18 October 2013 14:47

อาเซียน ฉบับย่อ

ที่มา : กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ

 
ความเชื่อมโยงระหว่างกันในอาเชียน PDF Print E-mail
Friday, 18 October 2013 14:45

ความเชื่อมโยงระหว่างกันในอาเชียน

ที่มา : กรมอาเชียน กระทรวงการต่างประเทศ

 
58 คำตอบ สู่ประชาคมอาเซียน 2558 PDF Print E-mail
Friday, 18 October 2013 14:39

 

ที่มา : กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ

 


KM-การจัดการความรู้

 

ภาควิชาสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ป.ณ.1071 ปทฝ.เกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ 10900

โทรศัพท์/โทรสาร  0-2940-6511 และ 0-2561-3468

ติดต่อภาควิชาสหกรณ์ coop_ku@ku.ac.th