หลักสูตร(ภาคพิเศษ)

เอกสารประกอบการเรียน

รูปภาพ
Title Filter     Display # 
# Article Title Author Hits
1 สัมภาษณ์ผู้ผ่านคัดเลือกระบบกลาง (Admissions) ประจำปีการศึกษา 2556 sasiwimon 3546
2 ประเมินคุณภาพภายใน ภาควิชาสหกรณ์ ปีการศึกษา 2556 sasiwimon 4397
3 วันแรกพบนิสิตใหม่คณะเศรษฐศาสตร์ ปีการศึกษา 2556 sasiwimon 4344
4 โครงการเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กพิการและทุพพลภาพ(บ้านนนทภูมิ) sasiwimon 4660
5 โครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ ปีการศึกษา 2555 sasiwimon 6353
6 งานทำบุญปีใหม่ พ.ศ.2556 ภาควิชาสหกรณ์ sasiwimon 5518
7 รางวัลเชิดชูเกียรติผู้นำชื่อเสียงมาสู่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประำจำปี 2555 sasiwimon 4267
8 การศึกษาดูงาน ณ สหกรณ์การเกษตรคลองหลวงและสหกรณ์การเกษตรท่าเรือ sasiwimon 3932
9 โครงการอบรมบัญชี รุ่นที่ 13 sasiwimon 4198
10 ปฐมนิเทศนิสิตเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ ชั้นปีที่1 ประจำปีการศึกษา 2555 sasiwimon 5600

ผลงานคณาจารย์ภาควิชา

KM-การจัดการความรู้

 

ภาควิชาสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ป.ณ.1071 ปทฝ.เกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ 10900

โทรศัพท์/โทรสาร  0-2940-6511 และ 0-2561-3468

ติดต่อภาควิชาสหกรณ์ coop_ku@ku.ac.th