หลักสูตร(ภาคพิเศษ)

เอกสารประกอบการเรียน

ข่าวประชาสัมพันธ์
Title Filter     Display # 
# Article Title Author Hits
1 แบบตอบรับขอความอนุเคราะห์ฝึกงาน sasiwimon 29
2 นิทรรศการ "ชาวเกษตรศาสตร์ รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ หาที่สุดมิได้" sasiwimon 71
3 ๕๓ ปี นนทรีทรงปลูก ดนตรีทรงโปรด สืบสานวันทรงดนตรี ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ sasiwimon 54
4 นนทรีทรงปลูก 9 ต้น เมื่อวันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2506 sasiwimon 29
5 คู่มือนิสิตใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2559 sasiwimon 113
6 ขอแสดงความยินดี กับ รศ.ดร.วิจิตต์ศรี สงวนวงศ์ รับรางวัลเชิดชูเกียรติบุคลากรผู้ทำชื่อเสียงมาสู่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันพุธที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 เวลา 18.30 น. ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม ซี โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าว กรุงเทพฯ sasiwimon 87
7 ขอแสดงความยินดีกับ รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท และคณะทีมวิจัย สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ คว้ารางวัลผลงานวิจัยเด่น สกว.ประจำปี 2558 sasiwimon 118
8 ขอแสดงความยินดี กับ รศ.ดร.วิจิตต์ศรี สงวนวงศ์ sasiwimon 142
9 โครงการรับตรง KU Admission ประจำปีการศึกษา 2559 sasiwimon 138
10 กำหนดวันฝึกซ้อมในพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร สำหรับผู้จบการศึกษาในปีการศึกษา 2557 ส่วนคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ sasiwimon 321

ผลงานคณาจารย์ภาควิชา

KM-การจัดการความรู้

 

ภาควิชาสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ป.ณ.1071 ปทฝ.เกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ 10900

โทรศัพท์/โทรสาร  0-2940-6511 และ 0-2561-3468

ติดต่อภาควิชาสหกรณ์ coop_ku@ku.ac.th