หลักสูตร(ภาคพิเศษ)

เอกสารประกอบการเรียน

ข่าวประชาสัมพันธ์
Title Filter     Display # 
# Article Title Author Hits
1 โครงการก้าวแรกสู่ศาสตร์แห่งแผ่นดิน ปีการศึกษา 2560 sasiwimon 9
2 แบบประเมินคุณภาพมหาบันฑิต(สำหรับผู้ใช้มหาบัณฑิต) sasiwimon 12
3 ความคิดเห็นของหน่วยงานที่มีต่อบัณฑิตเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ ภาควิชาสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ sasiwimon 12
4 คู่มือนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2560 sasiwimon 15
5 นิทรรศการ "ชาวเกษตรศาสตร์ รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ หาที่สุดมิได้" sasiwimon 79
6 ๕๓ ปี นนทรีทรงปลูก ดนตรีทรงโปรด สืบสานวันทรงดนตรี ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ sasiwimon 62
7 นนทรีทรงปลูก 9 ต้น เมื่อวันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2506 sasiwimon 38
8 คู่มือนิสิตใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2559 sasiwimon 120
9 ขอแสดงความยินดี กับ รศ.ดร.วิจิตต์ศรี สงวนวงศ์ รับรางวัลเชิดชูเกียรติบุคลากรผู้ทำชื่อเสียงมาสู่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันพุธที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 เวลา 18.30 น. ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม ซี โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าว กรุงเทพฯ sasiwimon 100
10 ขอแสดงความยินดีกับ รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท และคณะทีมวิจัย สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ คว้ารางวัลผลงานวิจัยเด่น สกว.ประจำปี 2558 sasiwimon 127

ผลงานคณาจารย์ภาควิชา

KM-การจัดการความรู้

 

ภาควิชาสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ป.ณ.1071 ปทฝ.เกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ 10900

โทรศัพท์/โทรสาร  0-2940-6511 และ 0-2561-3468

ติดต่อภาควิชาสหกรณ์ coop_ku@ku.ac.th