หลักสูตร(ภาคพิเศษ)

เอกสารประกอบการเรียน

เอกสารประกอบการเรียนรายวิชา
Title Filter     Display # 
# Article Title Author Hits
1 เอกสารประกอบการเรียน รศ.ดร.สาโรช อังสุมาลิน sasiwimon 828
2 เอกสารประกอบการเรียนรายวิชา 01125421 sasiwimon 654
3 เอกสารประกอบการเรียนวิชา 01125112 sasiwimon 443
 

KM-การจัดการความรู้

 

ภาควิชาสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ป.ณ.1071 ปทฝ.เกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ 10900

โทรศัพท์/โทรสาร  0-2940-6511 และ 0-2561-3468

ติดต่อภาควิชาสหกรณ์ coop_ku@ku.ac.th