หลักสูตร(ภาคพิเศษ)

เอกสารประกอบการเรียน

ระดับโทษทางวินัย กรณีทุจริต/ส่อทุจริตในการสอบ PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Thursday, 20 June 2013 09:09

ระดับโทษทางวินัย กรณีทุจริต/ส่อทุจริตในการสอบ ที่ต้องรู้
(เวียนผ่านระบบสำนักงานอัตโนมัติ วันที่ี่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๕)

Last Updated on Thursday, 05 December 2013 04:54
 

KM-การจัดการความรู้

 

ภาควิชาสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ป.ณ.1071 ปทฝ.เกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ 10900

โทรศัพท์/โทรสาร  0-2940-6511 และ 0-2561-3468

ติดต่อภาควิชาสหกรณ์ coop_ku@ku.ac.th